Kanothyra, Hyr kanot dag, natt och dag

Datum: Torsdag 13 dec 2018 - tisdag 31 dec 2019